Tài liệu C++ tại cppdeveloper.com được chia thành 2 phần là cơ bảnnâng cao để các anh em dễ tiếp cận.

  • C++ cơ bản: Đưa ra hướng tiếp cận cho các bạn mới học lập trình, ví dụ như ngôn ngữ lập trình là gì, để học lập trình C++ thì các cần bắt đầu từ đâu, phải cài đặt môi trường như thế nào, lựa chọn công cụ nào để học tập. Tiếp đó là giới thiệu với các bạn những kiến thức cơ bản của lập trình C++  như: cú pháp câu lệnh, kiểu dữ liệu, biến, hàm, mảng, con trỏ, lớp, đối tượng, kế thừa…

    Các bài giảng trong phần này được chọn lọc và biên soạn lại (thêm, bớt, chỉnh sửa cho phù hợp) chủ yếu dựa trên giáo trình CPA – C++ Certified Associate Programmer (nguồn: https://education.cppinstitute.org)

  • C++ nâng cao: Bao gồm các kiến thức và kỹ thuật sâu hơn như khuôn mẫu (template) , thư viện template chuẩn (STL), Memory layout, kỹ thuật gỡ lỗi chương trình (debug), chống rò rỉ bộ nhớ (Memory leak), smart pointers, …